Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 20 wrzesień 2019 08:40

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż 25 września 2019 roku o godzinie 16:00 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.
  3. Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2019 roku.
  4. Sprawy różne:
  5. przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu
    25 czerwca 2019 r.

Podpisała:

Bożena Nienałtowska

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

 Białystok, 19 września 2019 r.