Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 19 czerwiec 2019 12:05

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż 25 czerwca 2019 roku o godzinie 16:00 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 3. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2018 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na
  rok 2019.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania oceny ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 9. Sprawy różne:
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 20 maja 2019 r.

 

Podpisała:

Bożena Nienałtowska

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Białystok, 18 czerwca 2019 r.