Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 14 maj 2019 14:24

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 20 maja 2019 roku o godzinie 16:00 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.
  3. Sprawy różne:
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu
    24 kwietnia 2019 r.

 

Podpisała:

Bożena Nienałtowska

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Białystok, 14 maja 2019 r.