Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 19 kwiecień 2019 08:34

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 16:00 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2018 rok.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2018 rok.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego.
  6. Sprawy różne:
  7. Zapoznanie się z pismem SP ZOZ w Łapach.
  8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 marca 2019 r.

Podpisała:

Bożena Nienałtowska

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Białystok, 18 kwietnia 2019 r.