Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Dodana: 21 listopad 2019 14:33

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu  27 listopada 2019 roku o godzinie 16:00 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.
  2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 - 2034.
  3. Zapoznanie się z projektem budżetu Powiatu Białostockiego na 2020 rok.
  4. Zapoznanie się z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034.
  5. Sprawy różne:
  6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 26 sierpnia 2019 r.
  7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 30 października 2019 r.

Podpisała:

Bożena Nienałtowska

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Białystok, 20 listopada 2019 r.