Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 23 październik 2019 12:41

 OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 30 października 2019 roku o godzinie 16:00 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gródek.
  2. Sprawy różne:
    1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 24 czerwca 2019 r.

Podpisał:

Adam Backiel

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego

Białystok, 23 października 2019 r.