Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 19 czerwiec 2019 09:54

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 24 czerwca 2019 roku o godzinie 15:30 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego.
  3. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2018 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
    ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
  6. Sprawy różne:
    1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 30 maja 2019 r.

 

 

 Podpisał:

 Adam Backiel

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego

 

Białystok, 18 czerwca 2019 r.