Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Dodana: 9 maj 2019 12:38

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 30 maja 2019 roku o godzinie 15:00 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
  2. Podział środków finansowych na OSP z terenu Powiatu Białostockiego.
  3. Sprawy różne:
  4. przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 27 lutego 2019 r.

                                                                                        Podpisał:

 Adam Backiel

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
 i Porządku Publicznego