Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 24 październik 2019 14:24

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 29 października 2019 roku o godzinie 1430 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna), odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 oraz podsumowanie pracy szkół i placówek oświatowych.
  2. Sprawy różne:
    1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 26 września 2019 r.

 Podpisał: 

Ilustracja do artykułu Henryk Suchocki.jpg

Białystok, 24 października 2019 roku.