III sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Dodana: 28 listopad 2018 15:30

OGŁOSZENIE

 

W dniu 6 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 1000, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna, parter) odbędzie się III sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.       

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad III sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez Radną Powiatu Białostockiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.
 5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2019 rok.
 6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Białostockiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 13. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad III sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

 

Białystok, 28 listopada 2018 r.