Informacje

 • Uległy zmianie godziny przyjęć interesantów Geodezji

  2020-10-15 11:34:29

  K O M U N I K A T

  Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku uprzejmie informuje, iż uległy zmianie godziny przyjęć interesantów i tak

  Wypisy, wyrysy, kopie map ewidencyjnych wydawane będą
  w poniedziałki:

  • od 8.15  do 12.00 – obsługa interesantów,
  • od 12.00 do 12.30 - przerwa na dezynfekcję,
  • od 12.30 do 14.45 – obsługa interesantów

  od wtorku do piątku :

  • od 7.45 do 12.00 – obsługa interesantów,
  • od 12.00 do 12.30 - przerwa na dezynfekcję,
  • od 12.30 do 14.15 – obsługa interesantów

 • Uwaga

  2020-10-09 10:36:38

  Informuje się, iż przy zamawianiu materiałów z zasobu drogą elektroniczną tj. mapy zasadniczej w postaci elektronicznej i papierowej współczynnik CL - 1.0 stosuje się tylko do materiałów zamawianych dla potrzeb własnych , niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji ich treści w sieci (internecie). We wszystkich innych przypadkach, materiały zasobu udostępnia się stosując współczynnik CL - 2.0.

 • Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku uprzejmie informuje

  2020-09-30 09:52:54

  Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku uprzejmie informuje, iż w dniu 02.10.2020 roku wypisy, wyrysy, kopie map zasadniczych i ewidencyjnych, obsługa narad koordynacyjnych oraz wydawanie innych materiałów z zasobu, realizowane będzie jedynie do godz. 11.30.
  Za utrudnienia przepraszamy

 • OPERAT ELEKTRONICZNY

  2020-09-21 08:10:38

  Ostatnia zmiana prawa geodezyjnego umożliwiła przekazywanie operatu technicznego w formie elektronicznej. Funkcjonalność została zrealizowana poprzez uruchomienie specjalnego modułu w geoportalu powiatowym umożliwiającego wysłanie materiałów do RPODGiK. Więcej informacji

 • Informacja w sprawie danych na Geoportalu.

  2020-09-07 12:24:07

  Nowelizacja Prawa Geodezyjnego uwolniła część danych PZGiK. Dotyczy to osnów geodezyjnych, działek ewidencyjnych i budynków. Osnowy geodezyjne oraz geometria działek są prezentowane na geoportalu w trybie publicznym wraz z informacją o punktach osnowy. Możliwość wydawania danych dotyczących budynków jest obecnie w przygotowaniu przez firmę Geobid.

  Wymóg udostępnienia danych dotyczących działek i budynków został zrealizowany za pomocą usługi WFS na geoportalu. Adres usługi WFS jest taki sam jak adres geoportalu (zmiana wms na wfs):  http://bialystok.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php

 • Informacja w sprawie danych na Ewmapy.

  2020-09-07 12:23:08

  Informujemy także o przejściu RPODGiK na wersję programu Ewmapa 13. Wersja programu jest na razie kompatybilna jeżeli chodzi o pliki wymiany danych z wersją 12. Jeżeli jednak w wyniku zmian obecnie obowiązujących przepisów zajdzie zmiana w konstrukcji baz EGIB, BDOT500 lub GESUT wymagane będzie przekazywanie plików wymiany zgodnych z aktualną wersją programu Ewmapa 13.

 • Informacja w sprawie zamawiania danych z zasobu RPODGiK

  2020-04-22 07:54:56

  Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku uprzejmie informuje, iż na terenie powiatu białostockiego istnieje możliwość składania wniosków o zakup kopii mapy zasadniczej w formie elektronicznej lub drukowanej za pomocą Geoportalu Powiatowego. Zamówienia można składać na stronie https://bialystok.geoportal2.pl/map/mat/mat.php. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel. 85 7439436. Szczegółowa instrukcja zamawiania materiałów z zasobu RPODGiK znajduje się pod linkiem: https://www.geoportal2.pl/pl/instrukcje/udostepnianie-materialow-zasobu W przypadku zamawiania map drukowanych, prosimy o nieuiszczanie opłat przed realizacją wniosku i otrzymaniem Dokumentu Naliczenia Opłaty z RPODGiK.

 • Informacja w sprawie terminu uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

  Ilustracja do artykułu n.jpg
  2020-04-03 14:33:10

  Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 roku, poz. 65, 284, 471 ze zm.) za rok 2020 wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020 roku. Termin ten może być wydłużony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów (upoważnienie - art. 15 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 • Prośba do klientów Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku

  2020-03-13 07:54:10

  W związku z epidemią występowania na terenie Polski koronawirusa uprasza się klientów Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Białymstoku o załatwianie możliwie jak największej ilości spraw elektronicznie poprzez geoportal powiatowy.

 • Informacja w sprawie rezerwacji identyfikatorów budynków oraz numerów działek do podziałów

  2020-03-11 07:43:44

  Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku uprzejmie informuje, iż na terenie powiatu białostockiego wprowadzona została możliwość składania wniosków o rezerwację identyfikatorów budynków oraz wniosków o rezerwację numerów działek do podziałów drogą elektroniczną poprzez e-mail.

 • Informacja Starosty Powiatu Białostockiego dotycząca obrębów

  2020-01-30 08:11:47

  Informacja Starosty Powiatu Białostockiego dotycząca obrębów, z których można pozyskać pełnowartościową mapę ewidencyjną i zasadniczą w postaci elektronicznej oraz drukowanej drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy w związku z wprowadzeniem możliwości zakupu materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego online.

 • Informacja dla Geodetów

  2020-01-02 12:11:44

  Wszystkie dokonywane opłaty ( również z lat poprzednich ) należy dokonywać na nowe konto RPODGIK
  48 1020 1332 0000 1602 1206 5837

 • Informacja dla Geodetów

  2020-01-02 11:38:59

  Od 7 stycznia odbiór prac geodezyjnych oraz materiałów w pok. 51, w godzinach poniedziałki 9.00-10.30, 14.00-15.30 wtorki-piątki 8.00-9.30, 13.30-15.00 do odbierania prac bilety nie będą wymagane. W pozostałych godzinach istnieje możliwość odbioru prac jedynie przy okazji przekazywania wykonanych prac i pobierania dokumentów, obowiązuje kolejka według pobranych biletów.

 • Pismo do władających sieciami w sprawie elektronicznych narad

  2019-12-12 14:06:45

  Starostwo Powiatowe w Białymstoku uprzejmie informuje, iż z dniem 01.01.2020 roku wdrożony zostaje system informatyczny umożliwiający przeprowadzanie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy

 • W sprawie rezerwacji numerów budynków na terenie gminy Juchnowiec Kościelny, Wasilków i Zabłudów

  2019-11-27 08:58:50

  Informujemy, iż z dniem 02.11.2019 roku na terenie gmin Juchnowiec Kościelny, Wasilków i Zabłudów rezerwację numerów budynków w poniższych obrębach należy uzgadniać z OPGK Olsztyn drogą e-mail: jjozwik@opgk.olsztyn.pl. Potwierdzenie rezerwacji należy dołączyć do operatu.

 • Informacja o działkach z PZGiK

  2019-11-27 08:55:40

  Informujemy, iż w geoportalu dodano nową informację o działkach z baz danych przyjętych z do PZGiK. Warstwa dostępna jest w trybie niepublicznym pod nazwą: „Działki z opracowań przyjętych do PZGiK”.

 • Pobieranie osnowy w formacie dxf

  2019-11-27 08:53:16

  Informujemy, że do pozycji Eksportów danych z Ewmapy został dodany nowy rodzaj eksportu danych: Eksport osnowy I-III do formatu dxf. Eksport umożliwia wygenerowanie i pobranie pliku dxf z osnową klasy I-III (symbol i nr punktu) ze zgłoszonego obszaru.