Kupalnoczka z dofinansowaniem Powiatu Białostockiego

Dodana: 14 maj 2019 15:02

Zarząd Powiatu Białostockiego 14 maja 2019 r. podjął Uchwałę o  wyborze oferty do dofinansowania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2019. Wyłoniona oferta jest zgodna z celami, założeniami oraz zadaniami objętymi otwartym konkursem ofert.

Treść uchwały