Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Dodana: 27 marzec 2019 15:20

Zarząd Powiatu Białostockiego w dniu 26 marca 2019 r. podjął Uchwałę o  wyborze ofert w zakresie kultury fizycznej na rok 2019. Wyłonione zadania są zgodne z celami, założeniami oraz zadaniami objętymi otwartym konkursem ofert.

Uchwała