Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Dodana: 27 marzec 2019 15:18

Zarząd Powiatu Białostockiego w dniu 26 marca 2019 r. podjął Uchwałę o  wyborze ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2019. Wyłonione zadania są zgodne z celami, założeniami oraz zadaniami objętymi otwartym konkursem ofert.

Uchwała