Powołano nowy Zespół Konsultacyjno-Doradczy przy Zarządzie Powiatu Białostockiego

Dodana: 8 styczeń 2019 14:25

Zarząd Powiatu Białostockiego Uchwałą Nr 32/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku powołał Zespół Konsultacyjno-Doradczy w skład, którego weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, Rady Powiatu Białostockiego oraz Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

Treść uchwały i regulaminu