Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Dodana: 7 luty 2019 08:20

Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert od dnia 7 lutego do 27 lutego 2019 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.doc

Uchwała.doc

oferta otwarty konkurs ofert.DOC