Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Dodana: 7 luty 2019 08:11

Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

uchwała i ogłoszenie.doc

oferta otwarty konkurs ofert.DOC