Konkurs ofert w sferze kultury i kultury fizycznej zawieszony

Dodana: 8 kwiecień 2020 07:44

Informacja w sprawie zawieszenia otwartego konkursu ofert w sferze kultury i kultury fizycznej

Na podstawie z art. 15 zzs. ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego zawiesza się termin, wynikający z ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury i kultury fizycznej - na czas trwania tego stanu.