Znakujemy zabytki (nieodpłatnie)

Dodana: 9 marzec 2020 15:54

Starosta Powiatu Białostockiego zachęca wszystkich właścicieli zabytków (wpisanych do rejestru) do złożenia wniosku o umieszczenie na zabytku nieruchomym znaku informującego o tym, że obiekt ten podlega ochronie. Wiele obiektów mimo zabytkowego charakteru, nie ma takiego oznaczenia, bądź znajdujące się na nich znaki są w złym stanie. Oznaczenie zabytków przyczyni się do podniesienia świadomości mieszkańców i turystów na temat wartości danego obiektu. Będzie to również forma promocji dziedzictwa narodowego. Obiekty zabytkowe zyskają rozpoznawalność i ochronę prawną.

Zainteresowani właściciele mogą składać wnioski w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. Nowe znaki będą wykonane i umieszczone na zabytkach nieodpłatnie. 

Wniosek (.doc 39.00 kB)