Wnioski o dotacje na prace konserwatorskie

Dodana: 24 wrzesień 2018 10:43

Do dnia 30 września 2018r. można składać wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego.

Zgodnie z Uchwałą nr LVI/396/2018 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego wnioski o dotację należy składać do Zarządu Powiatu Białostockiego w terminie do dnia 30 września 2018r. O dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

w załączeniu:

Treść uchwały

Wniosek