Wchodzą w życie nowe przepisy – pojawiły się tablice rejestracyjne z zielonym drukiem

Dodana: 12 lipiec 2019 14:29

Od 11.07.2019 r. dealerzy będą mogli dostać takie tablice na rok, bez konieczności rejestracji pojazdu na stałe. Dla klientów zmiana przepisów oznacza, że przed kupnem sprawdzą pojazd dokładniej. Do zmian przygotowane jest już Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

Skorzystają sprzedawcy nowych aut i klienci, którzy chcą taki samochód  kupić  -  11 lipca br. wchodzą w życie przepisy o tzw. profesjonalnej rejestracji pojazdów. Do zmian przygotowane jest już Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Pojawi się nowy rodzaj tablic rejestracyjnych – z zielonym drukiem. Dealerzy samochodowi będą mogli dostać takie tablice na rok, bez konieczności rejestracji pojazdu na stałe. Co ważne, tablicę można w tym czasie wykorzystać do kilku – kilkunastu pojazdów. Dla klientów zmiana przepisów oznacza, że przed kupnem sprawdzą pojazd dokładniej, wyjadą nim w miasto lub na trasę, mogąc np. bardziej rozpędzić auto. Nowe przepisy dotyczą pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.

Profesjonalny numer rejestracyjny  nadaje Starosta, po uprzednim złożeniu wniosku  przez uprawniony podmiot, czyli: 

  1. Przedsiębiorców  posiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców posiadających siedzibę za granicą – oddział zajmujący się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą;
  2. Jednostek uprawnionych lub jednostek badawczych producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzających badania pojazdu.

Decyzja o profesjonalnej rejestracji pojazdów  kosztuje 100 zł  i jest  ważna rok licząc od dnia wydania. W decyzji tej starosta nadaje jeden albo więcej niż jeden numer rejestracyjny oraz wydaje komplet blankietów profesjonalnego dowodu rejestracyjnego. Profesjonalny dowód rejestracyjny potwierdza prawo do wykonywania jazd testowych, blankiet takiego dowodu to koszt 10zł + opłata ewidencyjna 0,50zł.  Profesjonalny dowód rejestracyjny jest ważny 30 dni  od dnia wypełnienia blankietu  lub 6 miesięcy  dla jednostek badawczych lub jednostek uprawnionych.

Stronę nr 1 blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego wypełnia starosta, wpisując profesjonalny nr rejestracyjny pojazdu i dane dot. posiadacza profesjonalnego dowodu rejestracyjnego  (nazwa, nr  PESEL lub REGON, adres siedziby). W celu wykonania danym pojazdem jazdy testowej, podmiot uprawniony wypełnia stronę nr 2 blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego (wpisuje parametry techniczne pojazdu: m.in. marka, model, nr vin, rodzaj paliwa,  pojemność silnika itp. oraz data wypełnienia profesjonalnego dowodu rejestracyjnego).

Po wydaniu decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdow, Starosta pobiera też opłatę za wydanie tablic rejestracyjnych:

  • kompletu profesjonalnych tablic samochodowych - 80,00 zł;
  • profesjonalnej tablicy motocyklowej - 40,00 zł;
  • profesjonalnej tablicy motorowerowej - 30,00 zł.

Za wydanie znaku legalizacyjnego (nalepek legalizacyjnych) na profesjonalne tablice rejestracyjne starosta pobiera opłatę w wysokości - 12,50 zł.

Profesjonalna rejestracja pojazdów to rozwiązanie wykorzystywane już w kilku państwach Europy Zachodniej. Pozwala ona na wydanie jednego kompletu tablic rejestracyjnych dla przedsiębiorcy sprzedającego niezarejestrowane dotąd auta lub zajmującego się badaniem pojazdów.

Co ważne, na podstawie profesjonalnego dowodu rejestracyjnego starosta nie może dokonać rejestracji pojazdu.         

Z uwagi na to, że profesjonalna rejestracja pojazdów nie dotyczy komisów, sprzedających pojazdy używane, sprowadzone z zagranicy, Starosta Powiatu Białostockiego zawnioskuje o rozszerzenie kręgu podmiotów o przedsiębiorców prowadzących komisy. Pismo w tej sprawie Jan Perkowski skieruje do właściwej instytucji ustawodawczej.