Wyjazd szkoleniowy z zakresu astronomii do Francji w ramach Programu Erasmus +

Dodana: 14 maj 2019 13:27

Tajniki astronomii będzie zgłębiać we Francji 8 osób z powiatu białostockiego wraz z grupą obcokrajowców. Będą m.in. uczyć się obserwacji nieba, sami  skonstruują zegar słoneczny. Ich wyjazd i pobyt będzie sfinansowany z Programu „Erasmus+ Unii Europejskiej. Napisany przez Francuzów projekt nosi tytuł "Czy astronomia może być narzędziem edukacji ekologicznej?". Skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia z powiatu białostockiego: animatorów i osób pracujących z młodzieżą (profesjonaliści i wolontariusze), studentów na kierunkach w dziedzinie edukacji z wykorzystaniem metod nieformalnych,  pracowników i osób poszukujących pracy w dziedzinie edukacji z wykorzystaniem metod nieformalnych.

Parnerami projektu są: Powiat Białostocki, Uniwersytet w Rydze i  Stowarzyszenie Edukacyjne AEP les Companettes z Francji.

24-osobowa grupa polsko-łotewsko-francuska spędzi w sierpniu 11 dni w miejscowości Cuisery we wschodniej Francji (Centrum Eden w dn. 20 - 31 sierpnia 2019 r.). W planach mają m.in. wizytę w planetarium, będą obserwować słońce, sami skonstrują potrzebne do tego urządzenia – mówił podczas wizyty w starostwie powiatowym w Białymstoku autor projektu Jean Pierre.

W październiku z kolei Powiat Białostocki planuje złożyć swój wniosek w ramach programu „Erasmus+” dla młodzieży – poinformował starosta Jan Perkowski. Planowana tematyka projektu dotyczy turystyki aktywnej, edukacji ekologicznej oraz zagadnień,  dotyczących ochrony przyrody.
Działanie w projekcie  będzie polegało m.in. na zaprojektowaniu przez młodzież (w grupach międzynarodowych) tras pieszych, rowerowych i kajakowych pozwalających na odkrywanie rzeki Narwi i jej okolic. Projekt będzie realizowany na terenie gminy Łapy i gminy Suraż tj. rzeki Narew i jej okolic, a tym samym na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego.