Umowa w sprawie przebudowy drogi w Pogorzałkach

Dodana: 18 listopad 2020 13:05

Przebudowana będzie droga powiatowa nr 1385 B w miejscowości Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże).  Umowę w tej sprawie ze zwycięzcą przetargu – firmą Probet podpisali starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski, wicestarosta Roman Czepe, Jan Gradkowski z Zarządu Powiatu Białostockiego i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Jędrzejewski. 

Mieszkańcy na odcinku blisko 700 m będą mieć szerszą drogę (5,5 – 6,5 m). Po stronie lewej na wysokości kościoła wykonanych będzie 18 miejsc postojowych, w tym 2 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Na końcu trasy, w miejscu istniejącego przystanku, drogowcy wybudują nową zatokę autobusową. Aby poprawić bezpieczeństwo ruchu, wyznaczone będzie dodatkowe przejście dla pieszych, uzupełnione oznakowanie pionowe, wykonane oznakowanie poziome. Ponadto ustawione będą bariery ochronne w rejonie przepustów.

Obecnie droga ta ma nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym. Istniejąca zatoka autobusowa zlokalizowana i ukształtowana jest niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, a w rejonie kościoła samochody parkują na jezdni, ze względu na brak wydzielonych miejsc postojowych.

W celu odwodnienia drogi zaprojektowano częściowo nowe rowy, częściowo pogłębienie rowów istniejących. Na odcinkach półulicznych i ulicznych przewidziano budowę wpustów z przykanalikami z wylotem do rowu. Wody pod koroną drogi przeprowadzane będą przez dwa nowe przepusty, zlokalizowane w miejscu istniejących. W miejscu bezodpływowym przewidziano zbiornik rozsączająco-odparowujący.

Wartość umowy brutto z wykonawcą to 1.013.820,49 zł. Termin zakończenia prac wyznaczono na 22 października 2021.