Umowa w sprawie przebudowy drogi Sielachowskie – Osowicze

Dodana: 9 wrzesień 2019 11:43

Wkrótce rozpocznie się II etap prac przy przebudowie drogi Sielachowskie – Osowicze (gm.Wasilków). Umowę w tej sprawie podpisali: starosta białostocki Jan Perkowski, wicestarosta Roman Czepe dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Jędrzejewski i przedstawiciel wykonawcy Piotr Bursukiewicz z firmy B.K. Tras Roboty Drogowe.
W ramach prac jezdnia będzie poszerzona do 6 m, zyska nową nawierzchnię bitumiczną, po obu stronach zbudowane będą chodniki o szerokości 1,5 m.

Wartość robót budowlanych to 2.662.059,85 zł. Połowa pochodzić będzie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawca ma zakończyć prace do 29.11.2019 r