Umowa w sprawie dofinansowania remontu WTZ Nowa Wola

Dodana: 17 lipiec 2020 09:25

Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli (gm. Michałowo) będzie wyremontowany. Umożliwi to dofinansowanie, przekazane przez Zarząd Powiatu Białostockiego. Umowę w tej sprawie podpisali 16 lipca 2020 r. starosta Jan Bolesław Perkowski, wicestarosta Roman Czepe, prezes Fundacji Nowa Wola Małgorzata Pawluczuk i wiceprezes Fundacji ksiądz Jarosław Szczerbacz.

Projekt p.n. „Modernizacja kotłowni i wymiana instalacji CO wraz z remontem wewnętrznym budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Nowa Wola uzyskał dofinansowanie z PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. To kwota 127 427 zł.

Ponadto Powiat Białostocki otrzymał środki PFRON na projekty Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START” – „Remont, modernizacja i zakup/wymiana sprzętu i urządzeń
w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach” oraz Gminy Juchnowiec Kościelny – „Zmniejszenie barier transportowych w Gminie poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”.