Umowa w spr. przebudowy drogi w miejscowości Dołki

Dodana: 22 wrzesień 2020 13:28

Droga powiatowa (nr 1555b) prowadząca przez wieś Dołki (gm. Turośń Kościelna), będzie przebudowana do jesieni 2021 r. Umowę w tej sprawie podpisali 22 września 2020 r. starosta Jan Bolesław Perkowski, wicestarosta Roman Czepe, Zdzisław Łukaszewicz z Zarządu Powiatu Białostockiego i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Jędrzejewski. Chodzi o blisko półkilometrowy odcinek, częściowo o nawierzchni brukowej a częściowo z nawierzchnią żwirową w złym stanie technicznym, z wieloma nierównościami. Dziś jezdnia ma szerokość od 4,5 do 5,5 m, po przebudowie na całości będzie poszerzona do 5,5 m., zyska nawierzchnię asfaltową. Po jednej stronie powstanie chodnik z kostki betonowej (1,25 m), a po drugiej żwirowe pobocze (1,25 m), wykonane też będą zjazdy na posesje i odwodnienie drogi.

Wykonawcą prac będzie firma STRABAG. Koszt przebudowy to blisko 1,3 mln zł.  Kierowcy pojadą nową drogą po 22.10.2021 r.

Droga powiatowa nr 1555B jest bezpośrednio skomunikowana z najdłuższą drogą powiatową w powiecie białostockim nr 1488B Zabłudów - Kowalowce - Nowosady - Biele - Rostołty - Simuny - Hołówki Stare - Czaczki Wielkie - Dołki – Suraż, łączącą siedziby trzech gmin: Zabłudów, Juchnowiec Kościelny i Suraż. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż wspomniany ciąg nie tylko komunikuje ze sobą miejscowości z czterech rożnych gmin, ale także zapewnia dostęp do sieci dróg krajowych (DK 19 w Zabłudowie).