Umowa na przebudowę drogi Gąsówka-Skwarki – Gąsówka Osse

Dodana: 6 wrzesień 2019 07:29

Przetarg na modernizację drogi wygrało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” z Wysokiego Mazowieckiego i Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk.
Ze strony Powiatu umowę podpisali: starosta Jan Bolesław Perkowski, wicestarosta Roman Czepe i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Jędrzejewski, zaś ze strony konsorcjum Jerzy Szklaruk i Zygmunt Wojtkowski.
Wartość umowy to 2.779.066,92 zł. Prace przy modernizacji drogi Gąsówka-Skwarki – Gąsówka Osse mają się zakończyć w IV kwartale 2019 r.

Połowa kwoty na realizację inwestycji pochodzić będzie z Funduszu Dróg Samorządowych. FDS jest nowym narzędziem wsparcia samorządów w modernizacji infrastruktury drogowej i ma służyć do walki z tzw. wykluczeniem komunikacyjnym. Ministerstwo Infrastruktury chce do 2028 roku przekazać samorządom 36 mld zł