Umowa na nieodpłatną pomoc prawną

Dodana: 6 grudzień 2018 13:54

Umowa na nieodpłatną pomoc prawną

3 grudnia 2018 r. Starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski, Wicestarosta Roman Czepe przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Białostockiego Marty Szczuka podpisali umowę z Dyrektorem Caritas Archidiecezji Białostockiej - ks. Adamem Kozikowskim na prowadzenie w roku 2019 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin: Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Michałowo. Zadanie zostało dofinansowane w ramach otwartego konkursu ofert. Kwota przyznanej dotacji wynosi 192 060 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące godzin i miejsc konsultacji prawnych odbywających się na terenie Powiatu Białostockiego znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku.