Będzie nowy most w Sienkiewiczach w gm. Choroszcz

Dodana: 27 czerwiec 2019 07:33

25.06.2019 r. starosta Jan Perkowski, wicestarosta Roman Czepe i dyrektor PZD Marek Jędrzejewski podpisali umowę z firmą BUDREX-KOBI Sp.z.o.o  z Białegostoku na rozbiórkę starego i budowę nowego mostu na rzece Horodnianka w miejscowości Sienkiewicze w gminie Choroszcz. Koszt inwestycji to blisko 2,4 mln zł, na ten cel z budżetu państwa pozyskano subwencję w wysokości 1 612 700 zł. Pozostała kwota pochodzić będzie z budżetów Powiatu i gminy Choroszcz. Wykonawca ma zakończyć prace do 15 listopada 2019 r.

Most w Sienkiewiczach ma 12 m. Został wybudowany w 1954 roku. Jego stan techniczny jest zły, a jeździ tamtędy wiele samochodów. Dlatego trzeba było wprowadzić tam ruch naprzemienny – przypomina starosta Jan Perkowski. Wykonanie nowego mostu w Sienkiewiczach wymaga przebudowy dojazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1535 B o łącznej długości 150 m.

W związku z pozyskaniem subwencji na tę inwestycję, powstały oszczędności, które władze Powiatu chcą przeznaczyć na inną inwestycję w gminie Choroszcz – remont blisko 500 m odcinka brukowanej drogi przez wieś Konowały. Do tego potrzebna jest zgoda ministra finansów. Tu też resztę kosztów inwestycji pokryją wspólnie Powiat Białostocki i Gmina Choroszcz.

W środę 26.06.2019 r. na sesji z udziałem starosty Jana Perkowskiego i wicestarosty Romana Czepe burmistrz Choroszczy Robert Wardziński wprowadził punkt, dotyczący woli przejęcia drogi 1537B Konowały – Izbiszcze po jej całkowitym wyremontowaniu. Rada Gminy Choroszcz jednogłośnie podjęła uchwałę intencyjną w tej sprawie. Warto dodać, że wniosek w sprawie dofinansowania modernizacji drogi brukowanej biegnącej przez Izbiszcze, Powiat Białostocki złożył do Funduszu Dróg Samorządowych. Wkrótce ma zapaść  decyzja czy będzie zaakceptowany.