Terytorialsi będą się szkolić w powiecie białostockim

Dodana: 5 wrzesień 2019 13:01

Szkolenia poza poligonami są domeną formacji OT i służą przygotowaniu żołnierzy do działania w terenie, za który odpowiadają. W powiecie białostockim szkolenie zaplanowano m.in. na terenie byłej żwirowni
w Ogrodniczkach. W wybranych punktach Terytorialsi będą przygotowywać umocnienia obronne. W niedzielę przeprowadzą zajęcia z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki (m.in. amunicji ślepej, petard i granatów dymnych). Ten etap szkolenia odbędzie się z dala od zabudowań mieszkalnych, a na czas użycia amunicji ślepej zastosowane zostaną dodatkowe środki bezpieczeństwa. 

Szkolenie nie wiąże się z utrudnieniami dla mieszkańców.

Poza powiatem białostockim 1 PBOT będzie szkolić się w powiatach: bielskim, hajnowskim, łomżyńskim, sokólskim, wysokomazowieckim i zambrowskim.

Tym samym kolejne kompanie zakończą etap szkolenia specjalistycznego (skupiony na nauce umiejętności wynikających z funkcji pełnionej w pododdziale). Oznacza to, że w październiku na trzecim etapie szkolenie (tzw. zgrywającym) będą już pododdziały ze wszystkich batalionów, podległych 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.