Stulecie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku

Dodana: 7 czerwiec 2019 11:10

 WKU w stolicy województwa podlaskiego działa od 1919 roku. Na jubileuszowym spotkaniu w Teatrze Dramatycznym były życzenia, gratulacje, podziękowania. Był też piknik służb mundurowych i koncert. Okolicznościowe ryngrafy za zasługi dla obronności kraju i wspieranie Wojskowej Komendy Uzupełnień w jej codziennej pracy odebrali starosta białostocki Jan Perkowski i Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach Dorota Kondratiuk. W uroczystości wzięli udział: wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, posłanka Bernadetta Krynicka, wojewoda podlaski  Bohdan Paszkowski, dowódcy wszystkich służb mundurowych z Podlasia. Łapski ZSM wystawił poczet sztandarowy, na uroczystości  była też klasa mundurowa.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białymstoku  ppłk Dariusz Szorc mówił podczas uroczystości „ Komenda przechodziła różne transformacje - zmieniały się struktury, lokalizacja, a my istniejemy i ciągle uzupełniamy nasz potencjał mobilizacyjny i ciągle wykonujemy zadania na niezmienionym, wysokim poziomie”.

Powiatową Komendę Uzupełnień w Białymstoku powołano do życia 24 czerwca 1919 roku. Najpierw mieściła się przy ul. Św. Rocha 2. Po przemianowaniu jej w Komendę Rejonów Uzupełnień, siedzibę przeniesiono do budynku przy ul. Lipowej 35, gdzie funkcjonuje do dziś pod nazwą Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku. Obejmuje swym działaniem miasta i gminy w powiatach: białostockim, monieckim i sokólskim oraz sam Białystok.