Spotkanie władz powiatu z dyrektorami jednostek organizacyjnych

Dodana: 29 listopad 2018 08:27

Starosta Jan Perkowski i Wicestarosta Roman Czepe na początku sprawowania swoich funkcji – na progu VI kadencji – w dniu 27.11.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku spotkali się z dyrektorami jednostek organizacyjnych Powiatu. Dzień wcześniej spotkali się z dyrektorami wydziałów Starostwa.  Dyskutowano na temat spraw organizacyjnych i zasad funkcjonowania jednostek. Następne spotkania odbędą się w poszczególnych jednostkach. Będzie to okazja do zapoznania się z problemami, z jakimi borykają się poszczególne podmioty i do poszukiwania rozwiązań. Powiat Białostocki posiada 20 jednostek, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Dom Pomocy Społecznej „Trzy Dęby” w Choroszczy, Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach, Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce, Dom Pomocy Społecznej w Uhowie, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaźniach, Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem, Dom Dziecka w Supraślu, Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Łapach, Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Białymstoku, Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach, Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach, Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, Zespół Szkół w Michałowie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zarząd Dróg, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach.