Spotkanie w sprawie Programu budowy i przebudowy dróg powiatowych

Dodana: 10 maj 2019 13:00

Wójtowie i burmistrzowie 15 gmin powiatu białostockiego spotkali się w środę (8.05.2019 r.) w starostwie powiatowym w Białymstoku, by poznać założenia Programu budowy i przebudowy dróg powiatowych. Zasadniczym elementem powstającego programu jest mapa dróg I i II kategorii (tych, które spełniają zapis ustawy o drogach publicznych i tych, które nie spełniają – chodzi o brzmienie art. 6a, mówiącego o tym, że drogi powiatowe łączą siedziby powiatów z siedzibami gmin oraz siedziby gmin między sobą). Projekt przyął klub radnych Prawa i Sprawiedliwości i koalicji. Teraz odbywać się będą indywidualne konsultacje z przedstawicielami gmin (wójtami, burmistrzami, a także radnymi i in.). Wnioskibędą potem przedstawione Zarządowi Powiatu, będą też omówione na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej, by ewentualnie nanieść w planie zmiany – informuje starosta Jan Perkowski.„Tworzenia mapy kategorii dróg, jako głównego załącznika Programu nie było łatwe” – przyznaje wicestarosta Roman Czepe i wyjaśnia, że trzeba było określić, które odcinki dróg w powiecie białostockim faktycznie spełniają zapisy ustawy o drogach publicznych( jako łączące siedziby powiatów z siedzibami gmin, bądź siedziby gmin ze sobą). Jednak władze starostwa zapewniają, że wszystkie drogi będę wykonywane, bez względu na to, czy są I czy II kategorii, tyle że II kategoria wiąże się z przejęciem drogi. Po wykonaniu inwestycji przez powiat (z pomocą gminy), to gminy będą dbać o stan przejętych dróg. Starostwie podkreślali na spotkaniu, że powiat w tej kadencji będzie się starał wykonywać inwestycje drogowe w każdej gminie. Zostanie podtrzymana zasada, funkcjonująca niemal od początku istnienia powiatu, że gminy pokrywają 50 % kosztów inwestycji.

Tworzony Program Przebudowy Dróg poprzedził objazd wszystkich dróg powiatu, pod koniec marca. Powiat Białostocki jest największym powiatem w Polsce – ma aż 1100 km dróg, z czego około 250 km to drogi gruntowe, w złym stanie technicznym. Modernizacja wszystkich nie jest możliwa, ze względu na koszty. Władze Powiatu liczą, że część odcinków uda się wyremontować dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Białostocki złożył aż 12 wniosków, o tym które zostaną zakwalifikowane, dowiemy się pod koniec maja.