Spotkanie w PUP dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych

Dodana: 14 maj 2019 13:25

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku odbyło się ( 10.05.201 r.) spotkanie, poświęcone problematyce zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Wzięli w nim udział pracodawcy z lokalnego rynku pracy.

W trakcie spotkania pracownik PUP Białystok omówił zasady refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Przedstawiciel Podlaskiego Oddziału PFRON przybliżył zasady dofinansowania wynagrodzeń zatrudnianych osób niepełnosprawnych. Na liczne pytania pracodawców w zakresie wymogów prawnych, związanych z utworzeniem stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnościami, odpowiadał pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku.