Spotkanie urzędników PUP z delegacją z Białorusi

Dodana: 1 październik 2019 08:16

23.09.2019 r. przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy wzięli udział w spotkaniu z delegacją z Białorusi, zorganizowanym przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego. W skład delegacji wchodzili: przedstawiciele białoruskiego Ministerstwa Gospodarki, komitetów wykonawczych oraz stowarzyszeń.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Wsparcie rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym w Republice Białoruś”. Celem samej wizyty było poznanie polskich dobrych praktyk w zakresie opracowywania i wdrażania programów wspierających przedsiębiorczość, mechanizmów stymulowania przedsiębiorczości, działań organizacji rządowych i pozarządowych w zakresie wdrażania i promowania działań probiznesowych, a także nawiązanie kontaktów. Pracownicy PUP w Białymstoku  przedstawili informacje dot. realizowanych przez powiatowe urzędy pracy form wspierania przedsiębiorczości, a w dalszej części odpowiadali na pytania zainteresowanych oraz przybliżali specyfikę lokalnego rynku pracy.