Spotkania w spr. przebiegu linii kolejowej w Uhowie i Łapach-Osse

Dodana: 22 luty 2019 15:30

We wtorek (19.02.2019 r.) wicestarosta białostocki Roman Czepe wziął udział w dwóch spotkaniach z przedstawicielami PKP PLK oraz projektantami w sprawie przebudowy linii kolejowej E75 Czyżew – Białystok (jako kolejny etap trasy Warszawa – Białystok), które odbyły się w Uhowie oraz  w Łapach-Osse. Konsultacje wynikały z dostosowania linii do prędkości 200 km/h (dotychczasowe działania inwestycyjne dotyczyły prędkości 160 km/h), a tym samym przebudowy całej linii tak, aby w poziomie szyn nie było przejazdów ani przejść. Podwyższenie kategorii linii sprawia, że PKP PLK dla całej trasy opracowuje obecnie rozwiązania bezkolizyjne (wiadukty, tunele, podziemne przejścia dla pieszych i in.). W spotkaniu, zorganizowanym w Szkole Podstawowej z inicjatywy burmistrza Łap Krzysztofa Gołaszewskiego, wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy. Zwracali oni uwagę, że szybka kolej całkowicie przedzieli wieś, a likwidacja dotychczasowego przejazdu kolejowego bardzo utrudni im życie. Przedstawiciele PKP wskazywali na zaproponowane rozwiązania – wiadukt od strony Białegostoku w drodze 682 i przejście pod torami w miejscu dotychczasowego (przeznaczonego do likwidacji) przejazdu. Przejście będzie dostosowane dla osób niepełnosprawnych.  Na spotkaniu nie było przedstawiciela PZDW, zarządcy drogi wojewódzkiej. Wicestarosta R. Czepe zgłosił postulat mieszkańców Uhowa, którzy chcą wykonania w wysokim nasypie pomiędzy wiaduktem kolejowym a dotychczasowym przejazdem tunelu dla samochodów osobowych. Drugie spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Łapach-Osse. Dyrektor projektu Elżbieta Bąk z PKP PLK wyjaśniła mieszkańcom, że dotychczasowy przejazd kolejowy zostanie zlikwidowany, a zamiast niego zostanie wybudowany wiadukt oddalony w stronę Warszawy, przez który przebiegać będzie droga powiatowa.  W spotkaniu uczestniczył dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Marek Jędrzejewski. Wicestarosta R. Czepe poinformował, że uwagi co do przebiegu drogi powiatowej można składać także do Starostwa i PZD. Podziękował dyrektor E. Bąk za przyjęcie postulatu przejścia pieszo-rowerowego pod torami (z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych) w miejscu obecnego przejazdu – co zgłaszał w imieniu powiatu na wcześniejszych zebraniach. Spotkania były kontynuacją spotkań roboczych z PKP PLK, które odbyły się 6 lutego 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

Zobacz także:

http://st.bialystok.wrotapodlasia.pl/pl/ogolne/spotkanie-w-sprawie-planowanej-modernizacji-linii-kolejowej-tluszcz-bialystok.html