Seminarium regionalne nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Dodana: 29 maj 2019 14:51

W poniedziałek (27.05.2019 r.) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach odbyło się seminarium regionalne nt. „Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jako pomostu łączącego edukację z rynkiem pracy”. Przeprowadził je Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. Organizatorem szkolenia było Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach. Seminarium otworzył i słowo wstępne wygłosił Roman Czepe – wicestarosta Powiatu Białostockiego.

Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli
i pracodawców na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – jego roli w komunikacji edukacji z rynkiem pracy, prowadzenia oceny rzeczywistych kwalifikacji kandydatów do pracy, potwierdzania kwalifikacji pracowników oraz możliwości odniesienia polskich kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych w innych krajach.

W seminarium wzięła także udział Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Maria Marciszewska oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek z powiatu białostockiego, zajmujący się kształceniem lub doradztwem zawodowym.

Więcej na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na stronie: https://www.kwalifikacje.gov.pl/