Rolnicy z woj. podlaskiego szkolą się z uprawy zbóż

Dodana: 3 kwiecień 2019 14:32

Spotkanie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białymstoku zorganizowały (3.04.2019 r.) Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Podlaska Izba Rolnicza.

Szkolenie „Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie podlaskim” realizowane jest w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego PROW na lata 2014-20.

Szkolenie skierowane jest do rolników, domowników, małżonków rolników, osób zatrudnionych w rolnictwie, właścicieli lasów i osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie gospodarstwa jako młody rolnik w ramach działania „Premia dla młodych rolników” PROW 2014-20.