Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw była tematem spotkania w starostwie powiatowym

Dodana: 27 marzec 2019 12:31

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt unijny z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Niemal 15 mln PLN pożyczek dla mikro, małych i średnich firm z województwa podlaskiego na inwestycje termomodernizacyjne!

Trwa nabór wniosków w ramach projektu „Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw”. Środki mogą być przeznaczone na projekty, które prowadzą do poprawy efektywności energetycznej budynków i/lub instalacji firmy o minimum 25% w stosunku do stanu wyjściowego, określonego w audycie energetycznym.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 1’000’000 PLN; może zostać udzielona na 10 lat z maksymalnie 12 miesięczną karencją. Nie jest wymagany wkład własny.

Oprocentowanie - 0%.

Prowizja – 0%.

Finansowane mogą być m. in.:

 • modernizacja i ulepszenia wprowadzające do zakładów nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i urządzenia techniczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych,
 • instalacje umożliwiające odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas jej produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych, oszczędność energii oraz zmniejszenie emisji CO2,
 • głęboka modernizacja energetyczna budynków należących do przedsiębiorstwa, poprzez m.in.:
  • ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
  • energooszczędne o świetlenie;
  • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie);
  • instalację systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
  • przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji;
  • budowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
  • instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego, instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE, zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii,
 • przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 

Informacje i dokumentacja jest dostępna pod adresem: http://pozyczkowy.com.pl

 

Kontakt:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok

(+48 85) 740 86 68 - Agnieszka Piwowarczyk piwowarczyk@pfrr.pl

(+48 85) 740 86 71 - Tomasz Niepłocha nieplocha@pfrr.pl

e-mail: pozyczki@pfrr.pl