Powiatowa droga w Hołówkach otwarta

Dodana: 28 listopad 2018 10:58

Powiatowa droga w Hołówkach otwarta

 

W poniedziałek, 26.11.2018 r., odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej 1503B na odcinku Hołówki Duże – Hołówki Małe w gminie Juchnowiec Kościelny.  (Wartość inwestycji to prawie 5 mln złotych). Wraz z władzami powiatu oraz zaproszonymi gośćmi uroczystego otwarcia dokonała sołtys wsi Hołówki Duże Małgorzata Zalewska. Powiat Białostocki, a więc właściciela i zarządcę drogi, reprezentował Starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski.  Gminę Juchnowiec Kościelny, która dofinansowała inwestycję, reprezentował Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz. Honorowym gościem był Poseł na Sejm Krzysztof Jurgiel. W uroczystości udział wzięli: radny Jan Gradkowski (członek Zarządu Powiatu Białostockiego), radna Barbara Grabowska, Dyrektor Firmy STRABAG Artur Krasowski, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg i Gminy Juchnowiec Kościelny oraz mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęła się przecięciem wstęgi, następnie ks. Piotr Buśko poprowadził modlitwę. Przemawiając, poseł na Sejm Krzysztof Jurgiel podkreślił zasługę Pani Sołtys w staraniach o wykonanie tej drogi, a także podziękował radnym Powiatu Białostockiego oraz Gminy Juchnowiec poprzedniej kadencji, którzy popierali tę inwestycję i głosowali za jej dofinansowaniem.

Starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski zaznaczył ważną rolę radnych Powiatu, angażujących się w przebudowę drogi, w tym m.in.: Jana Gradkowskiego, Marka Skrypko, Andrzeja Babula, Barbary Grabowskiej. Zaakcentował wkład Pani Sołtys i wyraził potrzebę dalszej przebudowy na odcinku Hołówki Małe.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz także podziękował Pani Sołtys oraz mieszkańcom podejmującym inicjatywę przebudowy drogi, podkreślił również rolę byłego Starosty Antoniego Pełkowskiego, radnych, wykonawcy drogi oraz Pana Posła Krzysztofa Jurgiela.

Długość odcinka, jaki przebudowano to km 2+700,00 do km 4+553,80 - 1 853,8 m, z jezdnią bitumiczną o szerokości 6,0 m i obustronnymi poboczami o szerokości 1,25 m. W ramach zadania zostało wprowadzone nowe oznakowanie poziome oraz znaki pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Przebudowane zostały także dwa przepusty pod koroną drogi w km 3+863,00 i w km 4+122,50. W miejscowości Hołówki Duże zostały wykonane chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm o szerokości 1,5 m. Wartość inwestycji to 4 894 411,36 zł, z czego 50 % stanowiły środki budżetu powiatu białostockiego i 50 % środki z budżetu gminy. Wykonawcą inwestycji była Firma STRABAG Sp. z o.o., z/s w Hryniewiczach.

W Powiecie Białostockim inwestycje drogowe traktowane są priorytetowo, a  poniedziałkowa uroczystość jest wyrazem konsekwentnej polityki inwestycyjnej. Nowa droga poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Hołówek.