Poprawi się dojazd z Białegostoku w kierunku Sowlan

Dodana: 24 wrzesień 2019 15:25

24 września 2019 r. umowę z prezesem firmy Mirosławem Wróblewskim podpisali: starosta białostocki Jan Perkowski, wicestarosta Roman Czepe, Zdzisław Łukaszewicz z Zarządu Powiatu i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Jędrzejewski.

Wartość umowy to 4.535.043 zł. Jezdnia będzie mieć nową nawierzchnię bitumiczną, zbudowany też będzie ciąg pieszo – rowerowy. PEUiM zakończy prace przy budowie drogi z końcem lipca 2020 roku. Połowa kwoty na realizację inwestycji pochodzić będzie z Funduszu Dróg Samorządowych.