Ponad 201 mln zł na podlaskie drogi lokalne w 2020 roku!

Dodana: 29 lipiec 2019 16:45

Wojewoda podlaski podkreślił podczas briefingu, że 201 mln zł na drogi gminne i powiatowe w samym tylko 2020 r. to rekordowa kwota, jakiej Podlaskie dotąd nie miało.„To rewolucyjne zmiany dotyczące dofinansowania samorządów oraz dróg lokalnych” – mówił wojewoda. Jak dodał „Ustawa o  Funduszu Dróg Samorządowych jest bardzo dobrym instrumentem jeśli chodzi o elastyczność finansowania i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom samorządowców. M.in. nie ma w niej limitów wniosków, ograniczenia do inwestycji jednorocznych, a stopień dofinansowania może być zwielokrotniony (zwiększył się max. do 30 mln zł)”. Wojewoda podlaski podkreślał przy tym, że zmieniły się zasady bezpośredniego rozliczania z samorządami, a rządowe środki wpływają na ich konta na bieżąco. 

Fundusz Dróg Samorządowych to ogromny zastrzyk finansowy dla Podlasia i historycznie rekordowa skala rządowych pieniędzy na drogi lokalne w naszym regionie. „W latach 2008-2015, tj. przez siedem lat, kwota z budżetu państwa na drogi gminne i powiatowe zamykała się w 305 mln zł” – przypomniał wojewoda podlaski. „W tym roku mogę zakontraktować kwotę ponad 0,5 mld zł na ten i najbliższy rok oraz umożliwić samorządom zaplanowanie inwestycji na rok 2021 w wysokości 82 mln zł” – dodał wojewoda podlaski.

W briefingu oprócz wojewody podlaskiego wzięli także udział: wicewojewoda podlaski Jan Zabielski, starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, wicestarosta białostocki Roman Czepe i wójt Turośni Kościelnej Grzegorz Jakuć.

Fundusz Dróg Samorządowych 2020 w Podlaskiem

201,4 mln zł to rządowe środki na dofinansowanie dróg powiatowych oraz gminnych w województwie podlaskim w 2020 r. Kwota obecnego naboru wniosków tj. na rok 2020 to ponad 156 mln zł (podzielone równo po 50% tj. 78 mln zł na drogi powiatowe oraz 78 mln zł na drogi gminne).

44,9 mln zł (w ramach globalnej kwoty ponad 201 mln zł) przeznaczonych zostało na zadania wieloletnie, których realizacja odbędzie się w 2020 r. Ponadto, minister infrastruktury określił limit zaciągniętych zobowiązań na zadania wieloletnie w Podlaskiem na ok. 82 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych z FDS na rok 2020 można składać w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku do 28 sierpnia2019 r. (w ciągu 30 dni od dnia udostepnienia ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej).

36 mld zł w 10 lat: Rekordowe pieniądze na drogi lokalne w całej Polsce

Lepsze drogi to większe szanse na rozwój, inwestycje i nowe miejsca pracy. Dlatego rząd premiera Mateusza Morawieckiego przygotował Fundusz Dróg Samorządowych, z którego dofinansuje modernizację i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych.

W ciągu 10 lat na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy rząd PiS przeznaczy 36 mld zł. Jeszcze nigdy na drogi powiatowe i gminne nie trafiły tak duże środki!

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) w pigułce

4 grudnia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych wprowadzające istotne zmiany w sposobie i zakresie finansowania inwestycji na drogach publicznych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ze względu na istniejący problem niezadawalającego standardu dróg powiatowych i gminnych oraz ograniczone możliwości finansowe jednostek samorządu terytorialnego, uniemożliwiające zwiększenie wydatków własnych na drogi samorządowe, utworzony został Fundusz Dróg Samorządowych (FDS), jako stały mechanizm finansowy ustanowiony na szczeblu krajowym do udzielania samorządom wsparcia w tym zakresie.

Zadaniem FDS będzie dofinansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych, w tym inwestycji na tych drogach, które zostały jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym, a także dofinansowanie zadań obejmujących budowę mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.