Ponad 11 mln zł dla Powiatu Białostockiego na przeciwdziałanie skutkom Covid-19

Dodana: 4 wrzesień 2020 11:09

Powiat Białostocki znalazł się wśród trzech podlaskich samorządów z największym wsparciem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych! Na przeciwdziałanie skutkom Covid-19 otrzymaliśmy 11,3 mln zł.

Prezes Rady Ministrów rozpatrzył pozytywnie wszystkie wnioski, złożone przez podlaskie samorządy do Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (do 17 sierpnia 2020 r). Łącznie wsparcie wyniosło 229 649 569 zł, pieniądze 31.08.2020 r. trafiły na konta jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego.

Pieniądze z Funduszu Inwestycji Lokalnych będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, takie jak: remonty szkół, przedszkoli, żłobków, wodociągi i kanalizację, szpitale, domy pomocy społecznej, budowę chodników. To także wsparcie dla tysiąca firm i setek tysięcy pracowników.

Z dofinansowania skorzystają 132 podlaskie samorządy: 115 gmin, 3 miasta na prawach powiatu i 14 powiatów.

Największe kwoty:

  • spośród gmin: Gmina Miejska Augustów (6.321.558 zł),
  • spośród miast na prawach powiatu : Miasto Białystok (39.463.900 zł),
  • spośród powiatów: Powiat Białostocki (11.305.331 zł).

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do ponad 93 mln.