Podpisanie umowy z Pogotowiem Opiekuńczym „OPOKA”

Dodana: 30 maj 2019 09:55

29.05.2019 r. w Pogotowiu Opiekuńczym „OPOKA” w Wasilkowie  starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski i wicestarosta Roman Czepe podpisali umowę ze Zgromadzeniem Sióstr Świętej Teresy od Dzieciatka Jezus,  dotyczącą prowadzenia placówki na kolejne 3 lata.  Zgromadzenie prowadzi placówką od października 2003 r., na podstawie zezwolenia Wojewody Podlaskiego na prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej  typu interwencyjnego i socjalizacyjnego – na czas  nieokreślony, w której może przebywać 14 dzieci. Dotychczasowa współpraca z placówką układała się bardzo dobrze. Dzieci z powiatu białostockiego pozbawione  opieki ze strony rodziców,  mają w tej placówce zapewnioną całodobową, okresową opiekę i wychowanie. Zaspokajane są też ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, emocjonalne, społeczne, religijne, dzieci korzystają też z przysługujących im świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Siostry i zatrudnieni w placówce wychowawcy otaczają dzieci troskliwą opieką, dbają o ich harmonijny rozwój, współpracują z ich rodzicami, by docelowo dzieci mogły wrócić do domu rodzinnego.