Podpisanie umowy na przebudowę drogi Krynki – Kruszyniany – Łużany - Bobrowniki

Dodana: 13 maj 2019 11:26

10 maja 2019r. pomiędzy Powiatem Białostockim a Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o. została podpisana umowa na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszyniany-Łużany-Bobrowniki na odcinku granica powiatu – Łużany - Bobrowniki. Inwestycja ta to część projektu "Cross-border Network for Sustainable Transport Governance", realizowana jest  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020 (w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa).

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania. Zgodnie z umową zadanie 2, tj. wykonanie przepustów  ma zostać wykonane do 10 lipca 2019r. Natomiast zadanie 1, tj. wykonanie robót drogowych ma być zakończone w ciągu trzech miesięcy od odbioru końcowego zadania 2.

Odcinek drogi powiatowej nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki podlegający przebudowie znajduje się na terenie powiatu białostockiego, stanowi ważny fragment połączenia komunikacyjnego pomiędzy przejściem granicznym w Bobrownikach a powiatem sokólskim. To również ważna droga dla mieszkańców wsi Łużany i Jaryłówka jeżdżących w kierunku Bobrownik, zapewnia też dojazd do gruntów rolnych i działek leśnych położonych wzdłuż drogi. Inwestycja ma się zakończyć w październiku 2019 r.