Podpisanie umowy na modernizację ul. Zabłudowskiej w Surażu

Dodana: 5 wrzesień 2019 10:40

2.09.2019 r. umowę dotyczącą modernizacji drogi, podpisali: starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski, wicestarosta białostocki Roman Czepe, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Jędrzejewski i przedstawiciel wykonawcy Piotr Bursukiewicz z firmy B.K. Tras Roboty Drogowe.

Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1488B od km 0+000,00 (tj. od skrzyżowania ulic Białostockiej, Szkolnej i Zabłudowskiej w Surażu) do km 0+669,91. Szerokość jezdni wynosi 5,70 m od skrzyżowania do km 0+159,00, następnie szerokość jezdni wynosi 6,0 m.

Od skrzyżowania do km 0+303,84 (str. lewa) i km 0+319,12 (str. prawa) po obu stronach zaprojektowano chodnik z kostki betonowej szerokości 1,50 m.

Na dalszym odcinku po obu stronach drogi znajduje się pobocze gruntowe szerokości 1,25 m.

Za poboczem po stronie lewej przewidziano rów otwarty rozsączająco – odparowujący, a po stronie prawej rów trapezowy rozsączająco – odparowujący.

Na skrzyżowaniu ulic Białostockiej, Zabłudowskiej i Szkolnej przewidziano rozebranie istniejącej nawierzchni w zakresie koniecznym do budowy kanalizacji deszczowej, natomiast na pozostałej części skrzyżowania przewidziano rozebranie i odtworzenie tylko istniejącej warstwy ścieralnej. Zaprojektowano zjazdy z kostki brukowej do wszystkich przylegających do pasa drogowego działek. Jeden zjazd publiczny przez pobocze na drogę gminną niepubliczną w km 0+498,57 zaprojektowano jako bitumiczny.

Wartość planowanych prac to blisko 2 mln zł. Wykonawca ma je zakończyć do 30 listopada 2020 roku.

Połowa kwoty na realizację inwestycji pochodzić będzie z Funduszu Dróg Samorządowych. FDS jest nowym narzędziem wsparcia samorządów w modernizacji infrastruktury drogowej i ma służyć do walki z tzw. wykluczeniem komunikacyjnym. Ministerstwo Infrastruktury chce do 2028 roku przekazać samorządom 36 mld zł