Otwarcie drogi z Bobrownik w kierunku Łużan

Dodana: 17 styczeń 2020 15:15

16 stycznia 2020 r. odcinek od zjazdu z krajowej drogi nr 65 w Bobrownikach w kierunku Łużan został oficjalnie oddany do użytku. Asfaltowa nawierzchnia cieszy mieszkańców. Do tej pory była to droga żwirowa, w wielu miejscach z dziurami. Jak mówi sołtys Bobrownik Lech Małaszewski, mieszkańcy kiedy mogli, wybierali inne, choć często dłuższe trasy.

Koszty inwestycji pokrywają Powiat Białostocki i Gmina Gródek. Część kwoty pochodzi ze środków unijnych, a dokładniej z programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

- Wspólnie budujemy - Białorusini u siebie, my Polacy u siebie. Wielkie to ma znaczenie nie tylko techniczne, nie tylko dlatego, że komunikujemy te społeczności. Na takiej długiej trasie nadgranicznej, która ma aspekt turystyczny, ale również symboliczny i międzynarodowy, budujemy drogę, a jednocześnie jakby mosty – mówił podczas uroczystości wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe.

Oddana teraz do użytku trasa to I etap inwestycji. Cały pięciokilometrowy odcinek drogi z Bobrownik do granicy powiatów ma być gotowy jeszcze w tym roku. Starostwo Powiatowe ma wkrótce rozstrzygnąć przetarg na przebudowę drugiego odcinka, przez Łużany i dalej w kierunku Kruszynian (do granicy z powiatem sokólskim). Droga będzie mieć szerokość 6 metrów, i po obu stronach pobocza – zapowiada starosta Jan Perkowski.   

Droga Bobrowniki - Łużany - Kruszyniany jest bardzo uczęszczana. Wielu kierowców jedzie tędy na skróty z Gródka czy Michałowa do Krynek, a także z Białegostoku do przejścia w Kuźnicy. Po drodze są też chętnie odwiedzane przez turystów Kruszyniany.

Partnerami w Projekcie są: po stronie polskiej Powiat Białostocki (beneficjent wiodący) i Gmina Gródek, a po stronie białoruskiej Grodnieński Rejonowy Komitet Wykonawczy i Przedsiębiorstwo Komunalne Projektowo-Remontowo-Budowlane "GRODNOOBLDORSTROJ".

foto: D. Sulżyk