Ogólne

 • Spotkanie Powiatów Województwa Podlaskiego

  Miniaturka artykułu
  2018-12-12 14:07:56

  W piątek, 7.12.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku odbyło się zebranie Związku Powiatów Polskich. W spotkaniu wzięli udział Starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski, Wicestarosta Roman Czepe oraz inni przedstawiciele Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

 • „BEZPIECZNY SENIOR”

  Miniaturka artykułu
  2018-12-10 11:46:46

  W ramach realizacji projektu „BEZPIECZNY SENIOR” 5 grudnia 2018 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów wraz z Funkcjonariuszami z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz mundurowymi z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku spotkali się z członkami Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Białymstoku.

 • Powołanie nowego Zespołu Konsultacyjno-Doradczego

  Miniaturka artykułu
  2018-12-07 09:57:35

  W związku z nowym Zarządem Powiatu Białostockiego wybranym na lata 2018-2023 należy powołać funkcjonujący przy Zarządzie - Zespół Konsultacyjno-Doradczy składający się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Umowa na nieodpłatną pomoc prawną

  Miniaturka artykułu
  2018-12-06 13:54:33

  3 grudnia 2018 r. Starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski, Wicestarosta Roman Czepe przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Białostockiego Marty Szczuka podpisali umowę z Dyrektorem Caritas Archidiecezji Białostockiej - ks. Adamem Kozikowskim na prowadzenie w roku 2019 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin: Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Michałowo.

 • Kopna Góra. 188 rocznica wybuchu powstania listopadowego

  Miniaturka artykułu
  2018-11-30 14:34:58

  29 listopada 2018 r. Starosta Białostocki Jan Perkowski, Wicestarosta Roman Czepe oraz radny Powiatu Białostockiego Henryk Suchocki wzięli udział w obchodach upamiętniających poległych w walkach nieopodal Sokołdy podczas powstania listopadowego w 1830 r.