Ogólne

 • Gra z Klimatem

  Miniaturka artykułu
  2016-08-03 12:03:44

  "Gra z Klimatem" dostępną na stronie http://www.wielkilas.com.pl.

 • Zaproszenie na seminarium informacyjne

  Miniaturka artykułu
  2016-07-26 07:44:13

  Zaproszenie na seminarium informacyjne dotyczące konkursu "Wojewódzka olimpiada aktywności wiejskiej"

 • Międzynarodowy Festiwal „Siabrouskaja Biasieda”

  Miniaturka artykułu
  2016-07-20 08:23:02

  Siabrouskaja Biasieda to jedna z ważniejszych imprez o zasięgu międzynarodowym, prezentująca dorobek kulturowy regionu i twórczość ludową z głównym naciskiem na kulturę mniejszości białoruskiej. Impreza będzie miała charakter koncertu połączonego ze wspólną zabawą, w której uczestniczą wykonawcy i publiczność.

 • Konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne” - 2016

  Miniaturka artykułu
  2016-07-14 11:24:41

  Jak każdego roku pod koniec lipca przychodzi czas na zebranie plonów całorocznej pracy rolników. Szczególnie ważny jest dla wszystkich obsługujących kombajny, prasy do słomy czy środki transportu zachowanie zasad bezpieczeństwa pracy, co zapobiega nieszczęśliwym zdarzeniom jakimi są wypadki w rolnictwie.Różnego typu urazy powodują co roku u wielu rolników utratę zdrowia, a nawet życia. Dlatego Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zaprasza rolników prowadzących prace żniwne do corocznego konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne” – regulamin konkursu poniżej.

 • Spotkanie dotyczące projektu dot. zintegrowanego programu rozwoju systemu kształcenia

  Miniaturka artykułu
  2016-07-13 15:22:25

  W SIEDZIBIE Starostwa Powiatowego w Białymstoku odbyło się spotkanie dotyczące projektu: „ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZORIENTOWANEGO NA JAKOŚĆ I POTRZEBY REGIONALNEJ GOSPODARKI”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele powiatów województwa podlaskiego którzy, partnerzy projektu. Liderem zaś ma być Powiat Białostocki.