Ogólne

 • Umowa na nieodpłatną pomoc prawną

  Miniaturka artykułu
  2018-12-06 13:54:33

  3 grudnia 2018 r. Starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski, Wicestarosta Roman Czepe przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Białostockiego Marty Szczuka podpisali umowę z Dyrektorem Caritas Archidiecezji Białostockiej - ks. Adamem Kozikowskim na prowadzenie w roku 2019 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin: Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Michałowo.

 • Kopna Góra. 188 rocznica wybuchu powstania listopadowego

  Miniaturka artykułu
  2018-11-30 14:34:58

  29 listopada 2018 r. Starosta Białostocki Jan Perkowski, Wicestarosta Roman Czepe oraz radny Powiatu Białostockiego Henryk Suchocki wzięli udział w obchodach upamiętniających poległych w walkach nieopodal Sokołdy podczas powstania listopadowego w 1830 r.

 • Spotkanie władz powiatu z dyrektorami jednostek organizacyjnych

  Miniaturka artykułu
  2018-11-29 08:27:42

  Starosta Jan Perkowski i Wicestarosta Roman Czepe na początku sprawowania swoich funkcji – na progu VI kadencji – w dniu 27.11.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku spotkali się z dyrektorami jednostek organizacyjnych Powiatu.

 • Nowy Starosta Powiatu Białostockiego w „Obiektywie” TVP

  Miniaturka artykułu
  2018-11-28 15:27:13

  Rozmowa ze Starostą Powiatu Białostockiego Janem Perkowskim w programie informacyjnym „Obiektyw” TVP Białystok

 • Powiatowa droga w Hołówkach otwarta

  Miniaturka artykułu
  2018-11-28 10:58:05

  W poniedziałek, 26.11.2018 r., odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej 1503B na odcinku Hołówki Duże – Hołówki Małe w gminie Juchnowiec Kościelny. Wraz z władzami powiatu oraz zaproszonymi gośćmi uroczystego otwarcia dokonała sołtys wsi Hołówki Duże Małgorzata Zalewska. Powiat Białostocki, a więc właściciela i zarządcę drogi, reprezentował Starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski.